/ 3 نظر / 12 بازدید
مهاجر زمان

قبلنا نمیشد واسشون نظر بذارم!بسته بود نظراتشون!این دفه یا یادتون رفته یا مخصوصن باز گذاشتید؟؟؟

مهاجر زمان

شمارنده روزای زندگی؟؟ 40 تا گذشته یا مونده؟ محاسبه اش چچوریه؟