جمعه

ما که مدعی انتظار نیستیم اما خداییش شیعیان چه کشیدند در این انتظار روز جمعه.!

ما که دین و ایمان را بوسیدیم و کنار گذاشتیم اما چه زشت ایمانداری میکنند ایمانداران. خداییش به قول مردم کوفی صفت این شهر باصطلاح دارالمومونین "مادرت بگرده امام زمان" خداییش گیر عجب احمق هایی افتاده ای.

بگذریم  اصلا گیرم که بیایی. بر ناعدالتی ها چنگ اندازی و ریشه کنی. از دهان شاه بر دهان گدا گذاری. اصلا بر تک تک قطرات اشک اقدام اصلاحی تعریف کنی. اقدام اصلاحی ها را انجام داده و به پایان برسانی.  گیرم که بیایی. بر آفتاب سایه بان زنی. زخم های انسان بر انسان را مرهم زنی.

آیا بر ناعدالتی های خدا هم پاسخی داری؟؟؟

حتما خواهی گفت که خدا همیشه عین عدالت است. آیا بر آنان که پیش از تو رفته اند مرهمی داری.

امروز روز جمعه بود اما من منتظرتر از مومنین بودم.

اوضاع خیلی پسه نه؟؟؟؟

/ 2 نظر / 13 بازدید
irano2

به منم سر بزن پشیمون نمی شی [گل][گل]

پیمان

سلام، بابا منتظر. من به هم برخورد آخه خیلی مومنم.!!!!!! خیلی خیلی ممنون، معذرت بابت تاخیر. خداقوت_پیمان