سوال قرآنی؟

هل یستوی الذین یعلمون و لا یعلمون؟

نه. احمق ها راحت ترند و بار مسئولیتشان کمتر و آلایندهای روحشان بی اثرتر.

 حال تو بگو ای عادل قادر متعال . . .

هل یستوی الذین یعلمون و لا یعلمون؟

 

هل؟

...

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهاجر زمان

چقد جالب گفتید اینو!!! هل یستوی الذین...؟ خدایا نظرت چیه الان؟