تلاش!!!

سلام

"سلام. شوما"

یه آشنا. حقیقتش منو نمیشناسین. میخواستم ازتون دعوت کنم شام هر جا شما بگین.

"اول شوما بگین کی هستین آ شماره منو از کوجا آوردین"

والا از رو گوشی دوستم کش رفتم

"خب"

خب دیگه . هیچی قبول میکنی؟

"اول به نظر شوما کسی که بی اجازه میرد سر گوشی مردم ارزش قرار گذاشتن دارد؟"

خب نه

" پس جوابی خودتو دادی" ... خب ببخشید اشتباه کردم.

"ببین اول شرطی دوستی صداقته. یادت باشه دفعه ای بعد با کسی خواستی قرار بذاری صادق باش آ لطفا با منم دیگه تماس نگیرین"

من که صادق بودم. دروغم چی بود. خب ارتباط برقرار کردن لازمه اش یکی از این اشتباهاته!!!!!

تو بگو چیکار باید بکنم. به همه بوق بزنم؟ به زن مردم شماره بدم؟ جلوی صد نفر ترمز بزنم؟ محترمانه بهت تلفن بزنم و ازت دعوت کنم؟

" ده ثانیه سکوت ..... من نیمدونم. دیگه رم لطفا با من تماس نگیرین"

بوق بوق بوق بوق . . .

/ 2 نظر / 13 بازدید
رها

دنیا را بد ساخته اند........... [گل]

اوهوم..[ناراحت]