خدا

ای کاش میشد همه چیز را گفت...

ای کاش هر گفته ای شنونده ای داشت...

ای کاش آن شنونده توانا بود...

ای کاش آن توانا مسئول بود... و شاید بفهمیم همه ی ای کاش ها حقیقتی محض بوده ...

چقدر محو لذت بوده امام ساجدین علی ابن الحسین.... وقتی در نیمه ی شب زمزمه میکرده...

الهی ما الذ خواطر الالهام فی مسالک القلوب

خدایا چقدر لذت بخش است از راه قلوب یاد تو کردن ...

خدایا از من بگذر "یوم لتسئلن عن النعیم" به احترام این کودک چند قطره اشک ریختم... تنها کار که نه تنها لیاقتی که داشتم همین بود.

http://bayanbox.ir/id/761234222980132012?view&format=mp4

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهاجر زمان

چقد محو لذذذذذذذذذذذذذذذذت بوووووووووووووووود! قشنگ نوشتید بازم![گل]