سفر درون

چند صباحی از قصد ما در آغاز سفر درون گذشته.  سخت است ضوابطی را بر نفسی گذاری که بسیار بسیار خسته است اما دلخوشیم که ناخوشیم به پستی دنیا  و نه خوش به اقبال او. چه خوب میگوید شاعر . . .

این چرخ که دیرینه بسی می گردد

بر کامه ی هر بوالهوسی می گردد

خواهی که حقارت فلک دریابی

بنگر که به کام چه کسی می گردد!

/ 3 نظر / 19 بازدید
پیمان

سلام، اول رها از اون جمله اسم هایی که ادم نمیدونه مذکر یا مونث. اما در کل اسم شاعرشم بگو این حقارت دنیا از شیخ بهایی. ممنون. وب خوبی داری. خداقت-پیمان

سحر

به کام پر رویان میگردد ...!! سلام ... دلخوشیم که ناخوشیم به پستی دنیا ....ناب بود. .. [چشمک]

حاجی

ساقی به نور باده بر افروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پباله عکس رخ یار دیده ایم شاید همین سفر درون با اون ضوابط سخت و مجهولات هولناکش پیاله ای شود جهت نمودن عکس رخ یار