انسان

خوشم نمیاید...

انسان باشم.

امید عباسی ماسک خود را به دخترک میدهد و میمرد... ببین چقدر ساده است! میمیرد!

معلمی برای آنکه شاگردش خجالت نکشد موی سرش را میتراشد... و میلیون ها نفر اشک میریزند!؟

مو... نمادی از بی ارزشی است...و چه زیبا اشک, نماد ارزش را به زیر میکشد.

و چه قحط شده است از خود گذشتگی!!!! که دلمان برایش تنگ میشود و میگرییم.

خوشم نمیاید انسان باشم.

حکمت 150 امیرالمونین آینه ی تمام نمای من بود...

گویی مولی نامه ای برای من نوشته باشد... و خواندم و خواندم و خواندم...

الهی اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عن من سواک...

آیا خواسته ای جز این داشته ام؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 14 بازدید